Løjstrup Hovedgård

Løjstrup Hovedgårds Historie

Gårdens navn kan findes tilbage til 1200-tallet. Gårdens størrelse har varieret betydeligt i størrelse. I sin storhedstid strakte Løjstrups jorde sig til Frisenvold og Galten.
Gårdens nuværende størrelse er 225 ha.
Den første, registrerede hovedbygning var et trefløjet bindingsværksanlæg. I 1840´erne blev den erstattet af de nuværende bygninger. Midterfløjen i den nuværende hovedbygning er bygget i 1814, køkkenfløjen til højre i 1845 og gæstefløjen til venstre er blevet genopført i 1920érne.
Den nuværende ejer er 4. generation i samme slægt på Løjstrup Hovedgård.

Billede af Løjstrup Hovedgård